Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

 

Pasování na školáky

 Den: Úterý 18.6.2019 v 17 hodin

Místo: Stará pošta v Běchovicích

Účastníci: Děti předškoláci, paní učitelky z mateřské školy Čtyřlístek, rodiče a prarodiče dětí.

Všichni se sešli v zrekonstruované budově Staré pošty, aby se rozloučili společně s dětmi, které po prázdninách nastupují do 1. třídy základní školy.Pan starosta zahájil slavnost, pozdravil všechny přítomné a poděkoval paním učitelkám z mateřské školy za jejich výchovně vzdělávací práci s dětmi a za to, že pro děti vytvářejí podnětné, bezpečné prostředí plné radosti a pohody.Na úvod k dětem, rodičům a paním učitelkám promluvila také paní ředitelka MŠ. Pochválila děti za to, jaký pokrok udělaly, co všechno se ve školce naučily. Z malých ustrašených „mimin“ vyrostly děti, které jsou skvělé. Jsou paním učitelkám parťáky, kamarády, pomocníky. Udivují nás každý den jak jsou zvídavé, samostatné, tvořivé se skvělými nápady. Vše potřebné, co potřebují ve svém věku znát, se naučily. Pokud se ve školce naučily základům správného chování ke svým kamarádům , cítily se ve školce bezpečně a spokojeně, užily si spoustu legrace a zábavy, za to patří poděkování jejich paním učitelkám.Dětem paní ředitelka popřála milé a spravedlivé paní učitelky a vykročení do školy správnou nohou.Následovalo vystoupení dětí, které si  ve školce nacvičily. Básničky o tom, čím by chtěli v dospělosti být a taneček s hudbou. Potom paní učitelky pasovaly děti velkým mečem na školáky a předali jim na památku knihu a drobnou hračku.Spolu s rodiči si děti ještě užívaly báječné odpoledne na diskotéce a ochutnávali  připravené občerstvení ( od maminek).Akce se vydařila a všichni si odnášely domů krásné zážitky.

Čarodějnický rej ve školce

Odpoledne 25. 4. se v krásném jarním počasí na zahradě mateřské školy proháněly čarodějnice a čarodějové na košťatech. Všichni měli krásné masky a ručně vyrobené košťátko. Na děti i jejich rodiče čekal bohatý program. Po příchodu následovala promenáda čarodějnic na hřišti a tanec. Potom si děti vyzvedli „letecký průkaz“ a mohlo se začít soutěžit. Po celé zahradě byla rozmístěná stanoviště s úkoly. Např. létání na košťatech, hod košťátkem, podlézání překážkové dráhy, věšení prádla, hopsání na velkých míčích, ochutnávání kouzelného lektvaru. Kdo si zasoutěžil, došel si  ke stánku pro zaslouženou odměnu-pavoučka pro štěstí, perník a diplom. Potom si rodiče a děti na zahradě pochutnávali na grilovaných buřtících a prožívali krásné jarní odpoledne. Hudbu a moderování celé akce nám zajistil pan Vich, kterému velmi děkujeme. Děti  i dospělí si společné setkání na školní  zahradě užili.

 

VELIKONOČNÍ JARMARK

Ve středu před velikonočními svátky se na Jarmarku ve školce setkali rodiče s dětmi a paní učitelky, aby si připomněli tradiční svátky a prohlédli výrobky dětí. Třída Kuřátka byla krásně vyzdobená a  zářila jarními barvičkami.  Rodiče si mohli vybrat a odnést domů barevná vajíčka, zajíčky a slepičky z keramiky i papíru, vyrostlé osení v květináčku a jiné dekorace, kterými si zkrášlí domov. K zakoupení byly mazance od paní kuchařky, po kterých se jen zaprášilo. Rodiče přispěli do kasičky MŠ dobrovolnou částkou, která bude použita na výlet dětí do Mirákula. Děkujeme tímto všem rodičům za příspěvek pro jejich děti.

 

Noc s Andersenem

V pátek 29.3.2019 se všechny děti těšily do školky ještě víc než obvykle. Čekalo je totiž noční dobrodružství  a spaní v mateřské škole. Paní učitelky pro ně připravily bohatý program  s překvapením, paní kuchařky usmažily řízečky, nachystaly zeleninku a nápoje.

Také některé maminky se zapojily a přinesly z domova na přilepšenou pro děti ovoce a dobroty.

Děti se scházely ve třídě Delfínci, přinesly si spací pytle a plyšáčky. Paní ředitelka večerní program uvedla, přivítala děti vyprávěním pohádky podle obrázků „Princezna na hrášku“. Již v průběhu týdne se děti seznamovaly s dějem pohádky, hrály si dětské divadlo a kreslily obrázky na téma „Princezna na hrášku“.

Po připomenutí pohádky následovala bojová hra. Děti byly rozdělené do skupinek po pěti a podle značek chodily po školce a plnily úkoly s princeznou a princem. Například zdolávaly překážkovou dráhu, hledaly podle hmatu a určovaly počet hrášků, stavěly postýlku s deseti peřinkami pro princeznu, skládaly obrázky podle dějové posloupnosti a navlékaly si korálky, které si odnesly domů. Po bojové hře následovala pro všechny zasloužená večeře. Děti si pochutnávaly na řízečcích s chlebem a zeleninou a potom dostaly nějaké dobroty od maminek. Po večeři si chvilku pohrály a šly se připravovat do postýlek. Aby se jim dobře spinkalo, poslechly si čtenou pohádku na dobrou noc a dostaly překvapení do postýlky-svítící náramky. Těmi jsme si ještě vytvořili kouzelnou pohádkovou atmosféru.  Paní učitelky pošeptaly každému z dětí přáníčko na dobrou noc a pohladily ho po hlavičce a  pak děti usnuly sladkým spánkem.

Probuzení bylo krásné, z polštářků postupně vykoukly hlavičky jako hříbečky a vykouzlily překvapený milý úsměv. Oblékání, hygiena, úklid postýlek a z maxi ložnice je zase třída ve školce. To už zavoněla snídaně, na děti se směje loupáček. Stejně jako liška a koblížek dopadly loupáčky. Děti udělaly „ham“ a loupáček byl tentam. Ještě ovoce a už je tu slavnostní předání diplomů a odměny. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ve chvilce jsou tu maminky, objetí, pusinky, radost a smích a šťastné děti.

 

Komunitně osvětové setkání v rámci projektu

„Podpora inkluze v MŠ Čtyřlístek“

Dne 25. 3. 2019 v odpoledních hodinách se ve třídě Berušky sešli rodiče, děti, paní učitelka ze třídy Rosničky a školní asistentka. Cílem setkání bylo podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Také rozvíjet vzájemné porozumění mezi dětmi a pozitivní vnímání kulturní rozmanitosti a respekt k odlišnostem. Děti s odlišným mateřským jazykem předvedly rodičům, jak si hrají a učí se nové dovednosti na  interaktivní tabuli a jak pracují s elektronickou včelkou.

Program akce:

  1. Přivítání rodičů, informace ředitelky školy o činnosti školní asistentky při začleňování dětí s OMJ do kolektivu v MŠ.
  2. Ukázka skupinové výuky dětí s využitím interaktivní tabule a elektronické včelky. Zaměření na rozvoj českého jazyka – rozšiřování slovní zásoby, početní představy, rozvíjení znalostí o okolním světě, spolupráce při řešení úkolů.
  3. Diskuze a individuální konzultace rodičů se školní asistentkou a paní učitelkou.

Mateřská škola má velmi dobré zkušenosti s využíváním interaktivní tabule jako jedné z nových forem  výuky. Všechny paní učitelky si osvojují moderní metody práce s dětmi, aby je mohly při každodenních činnostech s dětmi využívat.

 

Dentální hygiena v MŠ

Dne 6.3.2019 v 9 hodin navštívily studentky lékařské fakulty UK, obor zubní lékařství mateřskou školu s přednáškou o dentální hygieně. Děti si ten den přinesly z domova zubní kartáčky a nacvičovaly techniku správného čistění zubů. Hrály si s kartáčky jako s raketou, počítaly zoubky, učily se krouživý pohyb. Hravou formou se seznamovaly s anatomií zubu, významem pravidelného čistění zubů.

 

Ekologický výukový program „Šetřeme vodou“ v mateřské škole.

25.2. a 27.2. 2019 proběhl ve všech třídách ekologický výukový  program “Šetřeme vodou“, který pro školku připravilo ekocentrum Podhoubí. Paní lektorka si pro děti připravila pohádku  s dešťovou vílou a kapkou vody. Zábavnou formou si s dětmi povídala, jak je možné šetřit vodou, kde se voda bere a jak je důležitá nejen pro život lidí, ale i zvířátek a rostlinek. Dále jim předvedla pokus, jak lze vyčistit vodu pomocí písku a vysvětlila dětem, že tato voda není vhodná k pití, protože musí projít čističkou odpadních vod. Děti výklad zaujal a pozorně poslouchaly a také si vyzkoušely v praxi, jak ušetřit vodu třeba při mytí rukou, na toaletě i jinak. Měřily množství vody, které proteče zbytečně při mytí rukou a učily se toto množství vody šetřit.

Děti všechny získané znalosti vzaly vážně, navzájem se upozorňují, když někdo zapomene vodou šetřit a dětem, které se nezúčastnily programu, vysvětlují, že vodou nemůžeme plýtvat.

 

Karneval v mateřské škole s Inkou Rybářovou

Dne 29.1. 2019 se již od časného rána ve všech třídách scházely pohádkové bytosti, řemeslníci, zvířátka a jiné masky. Společně se děti naučily básničku „Haló pane Karnevale“, povídaly si s paní učitelkou o tradici a zvycích při Masopustu. Po svačince se děti v maskách vypravily do sportovní haly. Tady na ně se svým programem čekala Inka Rybářová a Kašpárek. Hned na úvod proběhla promenáda masek. Představily se postupně masky princezen, rytířů, princů, víly, zvířátka, čarodějnice a piráti.

Následoval taneční rej, děti se naučily nový taneček, postavily zeď z kartónů, napodobovaly let draka  a jiné pohádkové postavy za doprovodu veselých písniček.

Do karnevalového reje se zapojili i přihlížející rodiče, tatínkové si zahráli na zpěváky a společně s dětmi zpívali a tančili.  Všichni si dopoledne plné pohybu a legrace užili. Ve školce potom děti dostaly diplom za připravenou masku a účast na karnevalu.

 

VÝLET DO KLÁNOVICKÉHO LESA 21. 1. 2019

Děti ze třídy Berušek a Rosniček využily zimního počasí, aby opět navštívily Klánovický les. Vlakem jsme byli v lese za pár minut, prošli část naučné stezky, připomněli si, která zvířátka můžeme v lese potkat, a která spí zimním spánkem. Do lesa jsme donesli plný batoh jablíček, kaštanů a žaludů, které jsme na podzim nasbírali. Nasypali jsme ptáčkům do krmítka a pospíchali zpátky do školky.

                  

Vánoční cesta za světlem v mateřské škole

V předvečer 7.12.2018 se rodiče s dětmi sešli před mateřskou školou, aby společně oslavili příchod vánoc a začátek adventu. Nejprve všechny děti společně s paní učitelkou Hlavovou uspávaly podzimní přírodu i zvířátka a řekly si básničku „Uspávanka“.

Potom si děti vzaly svou svíčku ve skleničce, kterou si ve školce vyzdobily a vydaly se na vzdálený konec zahrady. Tady na ně čekalo „vánoční světlo“ ve velké lucerně. Toto světlo, které symbolizuje lásku a  radost  si rodiče a děti připálili a postavili se podél cesty. Vznikla tak překrásně osvětlená „vánoční cesta“. Všichni si také zapálili prskavky. Za zpěvu koled a cinkání zvonků se  vydali na dětské hřiště. Tam si ještě paní učitelky s dětmi a rodiči zazpívaly a popřály všem krásné vánoční svátky.

Tento zimní podvečer se všem podařilo vytvořit kouzelnou vánoční atmosféru.

 

Čert a Mikuláš v mateřské škole

Ve středu ráno 5.12. bylo pro děti velkým překvapením, když z okna zahlédly, jak se do školky blíží čerti a Mikuláš s andílkem.

Žáci ze ZŠ Běchovice se pro děti převlékli do masek a uspořádali jim Mikulášskou nadílku. Ve všech třídách děti recitovaly básničky  a zpívaly Mikulášovi a čertům písničky a malí hříšníci slibovali, že se do příštího roku polepší a nebudou zlobit. Mikuláš děti obdaroval dárečky a čertíci je trošku postrašili.

Společně si všichni užili předvánoční atmosféru.

 

Výlet Berušek a   Delfínků na zámek Loučeň.

V pondělí 3.12. jsme s dětmi nasedli do autobusu a vypravili se na cestu do vánočně vyzdobeného zámku Loučeň. Počasí nám zprvu moc nepřálo, odjížděli jsme od školky v dešti a ještě po příjezdu do Loučně pršelo. To nám však nevadilo, protože jsme se šli schovat do zámecké restaurace, ve které se děti nasvačily.  Po svačině nás čekala překrásná prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Prohlídka byla přizpůsobená pro mateřské školy a tak se děti dozvěděly o tom, jak se na zámku dříve žilo, prohlédly si zámecké komnaty s celkem 18 vánočními různě ozdobenými stromečky. Po prohlídce jsme se odebrali do dílničky, ve které si děti vytvořily vánoční ozdobu a dostaly teplý čaj.

Mezi tím přestalo pršet a tak jsme se mohli projít zámeckým parkem, obdivovat největší adventní věnec v Čechách a také jsme probíhali labyrintem. Po obědě se děti ještě proběhly po zámecké zahradě a prohlédly si okolí zámku. Cesta domů nám rychle utekla a děti si odnášely  krásné zážitky z předvánočního výletu.

 

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ

28.11. navštívili předškoláci z naší mateřské školy prvňáčky v ZŠ.

Hned u dveří nás uvítaly usměvavé paní učitelky a pozvaly nás do tříd. Tam nás čekali prvňáčci.

Paní učitelka nás hezky přivítala a pozvala, abychom si sedli do lavic k dětem. Po chvilce povídání jsme dostali „pracovní sešitky“, které pro nás připravila paní učitelka a pustili jsme se do plnění úkolů.

Při práci nám pomáhali kamarádi školáci. Čekal na nás ještě jeden úkol: počítání na tabuli! I to jsme hravě zvládli a zato jsme dostali malé dárečky.

Čas nám rychle utekl a zjistili jsme, že škola je vlastně prima a že už se do ní těšíme.

Paní učitelkám moc děkujeme.

 

Obyvatelé lesa“

Dne 17.10. děti z Berušek a z Delfínků jely vláčkem do Klánovického lesa v rámci projektu Skřítek v Klánovickém lese. Čekala je cesta lesem s hledáním obrázků a plněním úkolů. První vycházela třída Berušek a vyznačovala trasu-šipkami, stužkami z krepového papíru. Na stromy podél cesty jsme zavěšovali obrázky volně žijících zvířat, plodů lesa a děti je poznávaly a seznamovaly se s jejich vlastnostmi a u zvířátek způsobem života. Stopovali nás Delfínci a také plnili tyto úkoly. Cesta nás dovedla na hřiště uprostřed lesa, kde jsme se nasvačili a děti hledaly poklad. Běhaly v okolí hřiště a prohlížely lesní zákoutí, až poklad objevily. Jaké bylo jejich překvapení, když našly zlaťáky. A také lízátka a čokoládičky. Společně si pochutnaly na dobrotách  a potom si pohrály na dětském hřišti.

Po cestě zpět k autobusu jsme hledali přírodniny-šišky, žaludy, větvičky a listy,které jsme si přinesli do školky. Ve školce si nakreslíme dojmy z výletu do našich deníčků.

VÝLET 26. 9. 2018 AUTOBUSEM,  

CÍL CESTY – NOVÁ VES U LEŠTINY – „PIPKŮV STATEK“.

Dne 26. 09. 2018, po 8 hodině jsme odjeli dvěma autobusy, všechny čtyři třídy, na výlet. Na statku U Pipků se zabývají pěstováním dýní a obilovin. Každoročně na podzim na rozlehlé zahradě, která se proměnila v „DÝŇOVÝ SVĚT“, je z těchto čerstvě sklizených plodů spousta netradičních dekorací, mezi nimi dvoumetrová oranžová pyramida a dýněmi lemovaná obrovská spirála.

Stylová restaurace a venkovní posezení nám poskytlo příjemné posezení k svačině a posilnění na další aktivity dětí.

Na letošní úrodě se podepsalo velké sucho,

vypěstované dýně jsou menší, je jich méně, přesto je jich stovky.

        Na děti čekaly nové atrakce, na kterých se mohly vyřádit. Přibylo bludiště ze smrkových klád, opět nechyběl slámový hrad, dýňové pyramidy, dekorační aranžmá, vzniklo tu velké „slámiště“, kde se děti skutečně vyřádily – to byl nápad! Stačily jen balíky slámy, a nadšení děti nebralo konce. Do hladka opracované smrkové kmeny se zkrácenými zbytky větví, také hladké a příjemné na dotek, nenechaly děti v klidu a lákaly k překonávání překážek, prolézání a některé k lezení do výšek, samozřejmě s bezpečí zajišťují učitelkou.

        Při loučení s tímto „světem“ děti čekalo ještě jedno překvapení, mohli si prohlédnout i pohladit, kozí rodinu s velkým rohatým tátou kozlem i kůzlátky, a pak už jsme odjeli zpět do MŠ na dobrý oběd.

        Všechny děti dostali malou dýni, která jim připomene pěkný výlet. Opět s dětmi nakreslíme zážitky z výletu do deníčků, a zavzpomínáme, co se jim nejvíc líbilo.

      VÝLET DO KLÁNOVICKÉHO LESA 19. 9. 2018

Berušky a Delfínci

Ve středu 19. 9. 2018 paní učitelky s dětmi jely do  Klánovického lesa, v rámci projektu ENVIRONMENTÁLNÍ výchovy dětí.

Před odjezdem bylo ještě poučení dětí o bezpečnosti v silniční a železniční dopravě a dodržování pravidel.

Do Klánovic jsme jeli vlakem, a zpět autobusem. Děti byly tam i zpět moc hodné a ukázněné.

V Klánovickém lese jsme děti seznamovaly, jak i ony se mohou zapojit do ochrany naší krásné přírody. Snažíme se chránit život ve všech jeho formách. Chováme se tiše, abychom nerušili zvířátka, neničíme rostliny, zbytečně netrháme kytičky, neubližujeme ani těm nejmenším živočichům.

Pozorovali jsme velké lesní mravence a život v mraveništi, taky z blízka velkého brouka, kterého měla učitelka na dlani, a opatrně ho pak vrátila zpět na rostlinku. Vnímáme les všemi smysly, posloucháme tiše, co slyšíme, dýcháme nosem a cítíme, jak voní les, pozorovali jsme zvířata v oboře – ovečky, ty se daly i pohladit po huňatém kožíšku, daňky a jeleny, ti byli bojácnější, drželi se dál od ohrady, ale i tak byli krásní a pro děti to byl krásný zážitek.

Děti hledaly rozdíly některých částí lesa, stromy jehličnaté a listnaté, vysoké i sotva vyrostlé doubky z žaludu…. A protože jsme v lese procvičili jen čtyři smysly z pěti, nic jsme neochutnali, udělali jsme si přestávku na „piknik“, děti si vybalily „muffiny“ a jednu švestku z MŠ, tím všichni procvičili pátý smysl, chuť a čerstvě nabranou sílu a energii šly děti vybít na lesní průlezky a houpačky.

Výlet se vydařil, ještě jsme si s dětmi ve školce povídali o nových znalostech, zkušenostech a poznatcích, počasí nám taky přálo, předpověď počasí nebyla vůbec dobrá, ale nám svítilo sluníčko, a bylo příjemně. Ještě si vše zopakujeme, až budeme malovat obrázky z výletu do deníčku.

Rosničky v Klánovickém lese

Dne 11.9 dopoledne jsme v rámci projektu „Skřítek v lese“ jeli do Klánovického lesa. Sluníčko svítilo a děti se moc těšily. Úkolem bylo postavit domečky pro lesní skřítky. Již v autobuse děti vymýšlely jména skřítků.

Po příchodu do lesa jsme sbírali žaludy, šišky a klacíky. Všichni jsme hledali vhodné místo na skřítkovou vesničku. Malá mýtinka se úplně nabízela. Na pomoc nám přišli i mravenci a berušky. Děti tvořily s chutí a radostí a paní učitelky pomáhaly.

Všem se domečky moc povedly a už se těšíme, až se sem zase vrátíme.

 

Sportovní hry ve Čtyřlístku

V sobotu 15.9.2018 se v areálu mateřské školy Čtyřlístek  a fotbalového hřiště uskutečnil sportovní den pro rodiče s dětmi s názvem „Vítáme nový školní rok v mateřské škole“ Děti soutěžily v jízdě na koloběžkách, závodily v běhu ke zvonečku, trojskoku, hodu tenisovým míčkem do dálky, hodu na „Draka z pohádky“ ,v běhu přes překážky. Za úspěšné splnění úkolu děti sbíraly korálky, které si navlékaly na šňůrku a po splnění všech sportovních disciplín si navlečené korálky odnášely domů. Jako odměnu za účast ve sportování dostali všichni keramické medaile, dáreček a sladkost.

Po soutěžení na rodiče i děti čekalo občerstvení – perník a čaj a opékané buřtíky, které pro ně připravila paní Matušíková. Všichni si společné dopoledne moc užili. Příště se těšíme na další sportovce, kteří se k nám připojí, a stejně slunečné počasí jako tuto sobotu.

Změny v pedagogickém sboru od září 2018:

 

Kuřátka: Procházková Daniela Diz, Sedláčková Marie

Delfínci: Klímová Čeňka, Tarasenko Natalia

 

 

Školní asistentka v mateřské škole

 V naší mateřské škole využíváme školní asistentku  v rámci projektu pro podporu inkluze  dětí s odlišným mateřským jazykem.Od   září 2018 pomáhala   ve třídě Delfínci  s odlišným mateřským jazykem v adaptaci na nové prostředí . Od října  každé dopoledne pracuje individuálně s těmito  dětmi a doprovází je při všech činnostech ve školce i mimo MŠ. Práce probíhá vždy ve skupinkách nebo individuálně. Paní asistentka má k dispozici plán jazykové podpory těchto dětí, který vypracovala spolu s paní učitelkou.

Podle něj se věnují oblastem:

Rozvoj řeči, komunikačních dovedností

Rozvíjení jemné motoriky-navlékání korálků, konstruktivní   stavebnice, modelování , střihání

Grafomotorická cvičení-na uvolňování ruky, nácvik správného držení tužky

Rozvoj smyslového vnímání-zrakového, sluchového.

Práce s interaktivní tabulí.

 

 

 

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se