Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

 

 

Čert a Mikuláš v mateřské škole

Ve středu ráno 5.12. bylo pro děti velkým překvapením, když z okna zahlédly, jak se do školky blíží čerti a Mikuláš s andílkem.

Žáci ze ZŠ Běchovice se pro děti převlékli do masek a uspořádali jim Mikulášskou nadílku. Ve všech třídách děti recitovaly básničky  a zpívaly Mikulášovi a čertům písničky a malí hříšníci slibovali, že se do příštího roku polepší a nebudou zlobit. Mikuláš děti obdaroval dárečky a čertíci je trošku postrašili.

Společně si všichni užili předvánoční atmosféru.

 

Výlet Berušek a   Delfínků na zámek Loučeň.

V pondělí 3.12. jsme s dětmi nasedli do autobusu a vypravili se na cestu do vánočně vyzdobeného zámku Loučeň. Počasí nám zprvu moc nepřálo, odjížděli jsme od školky v dešti a ještě po příjezdu do Loučně pršelo. To nám však nevadilo, protože jsme se šli schovat do zámecké restaurace, ve které se děti nasvačily.  Po svačině nás čekala překrásná prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Prohlídka byla přizpůsobená pro mateřské školy a tak se děti dozvěděly o tom, jak se na zámku dříve žilo, prohlédly si zámecké komnaty s celkem 18 vánočními různě ozdobenými stromečky. Po prohlídce jsme se odebrali do dílničky, ve které si děti vytvořily vánoční ozdobu a dostaly teplý čaj.

Mezi tím přestalo pršet a tak jsme se mohli projít zámeckým parkem, obdivovat největší adventní věnec v Čechách a také jsme probíhali labyrintem. Po obědě se děti ještě proběhly po zámecké zahradě a prohlédly si okolí zámku. Cesta domů nám rychle utekla a děti si odnášely  krásné zážitky z předvánočního výletu.

 

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ

28.11. navštívili předškoláci z naší mateřské školy prvňáčky v ZŠ.

Hned u dveří nás uvítaly usměvavé paní učitelky a pozvaly nás do tříd. Tam nás čekali prvňáčci.

Paní učitelka nás hezky přivítala a pozvala, abychom si sedli do lavic k dětem. Po chvilce povídání jsme dostali „pracovní sešitky“, které pro nás připravila paní učitelka a pustili jsme se do plnění úkolů.

Při práci nám pomáhali kamarádi školáci. Čekal na nás ještě jeden úkol: počítání na tabuli! I to jsme hravě zvládli a zato jsme dostali malé dárečky.

Čas nám rychle utekl a zjistili jsme, že škola je vlastně prima a že už se do ní těšíme.

Paní učitelkám moc děkujeme.

 

Obyvatelé lesa“

Dne 17.10. děti z Berušek a z Delfínků jely vláčkem do Klánovického lesa v rámci projektu Skřítek v Klánovickém lese. Čekala je cesta lesem s hledáním obrázků a plněním úkolů. První vycházela třída Berušek a vyznačovala trasu-šipkami, stužkami z krepového papíru. Na stromy podél cesty jsme zavěšovali obrázky volně žijících zvířat, plodů lesa a děti je poznávaly a seznamovaly se s jejich vlastnostmi a u zvířátek způsobem života. Stopovali nás Delfínci a také plnili tyto úkoly. Cesta nás dovedla na hřiště uprostřed lesa, kde jsme se nasvačili a děti hledaly poklad. Běhaly v okolí hřiště a prohlížely lesní zákoutí, až poklad objevily. Jaké bylo jejich překvapení, když našly zlaťáky. A také lízátka a čokoládičky. Společně si pochutnaly na dobrotách  a potom si pohrály na dětském hřišti.

Po cestě zpět k autobusu jsme hledali přírodniny-šišky, žaludy, větvičky a listy,které jsme si přinesli do školky. Ve školce si nakreslíme dojmy z výletu do našich deníčků.

VÝLET 26. 9. 2018 AUTOBUSEM,  

CÍL CESTY – NOVÁ VES U LEŠTINY – „PIPKŮV STATEK“.

Dne 26. 09. 2018, po 8 hodině jsme odjeli dvěma autobusy, všechny čtyři třídy, na výlet. Na statku U Pipků se zabývají pěstováním dýní a obilovin. Každoročně na podzim na rozlehlé zahradě, která se proměnila v „DÝŇOVÝ SVĚT“, je z těchto čerstvě sklizených plodů spousta netradičních dekorací, mezi nimi dvoumetrová oranžová pyramida a dýněmi lemovaná obrovská spirála.

Stylová restaurace a venkovní posezení nám poskytlo příjemné posezení k svačině a posilnění na další aktivity dětí.

Na letošní úrodě se podepsalo velké sucho,

vypěstované dýně jsou menší, je jich méně, přesto je jich stovky.

        Na děti čekaly nové atrakce, na kterých se mohly vyřádit. Přibylo bludiště ze smrkových klád, opět nechyběl slámový hrad, dýňové pyramidy, dekorační aranžmá, vzniklo tu velké „slámiště“, kde se děti skutečně vyřádily – to byl nápad! Stačily jen balíky slámy, a nadšení děti nebralo konce. Do hladka opracované smrkové kmeny se zkrácenými zbytky větví, také hladké a příjemné na dotek, nenechaly děti v klidu a lákaly k překonávání překážek, prolézání a některé k lezení do výšek, samozřejmě s bezpečí zajišťují učitelkou.

        Při loučení s tímto „světem“ děti čekalo ještě jedno překvapení, mohli si prohlédnout i pohladit, kozí rodinu s velkým rohatým tátou kozlem i kůzlátky, a pak už jsme odjeli zpět do MŠ na dobrý oběd.

        Všechny děti dostali malou dýni, která jim připomene pěkný výlet. Opět s dětmi nakreslíme zážitky z výletu do deníčků, a zavzpomínáme, co se jim nejvíc líbilo.

      VÝLET DO KLÁNOVICKÉHO LESA 19. 9. 2018

Berušky a Delfínci

Ve středu 19. 9. 2018 paní učitelky s dětmi jely do  Klánovického lesa, v rámci projektu ENVIRONMENTÁLNÍ výchovy dětí.

Před odjezdem bylo ještě poučení dětí o bezpečnosti v silniční a železniční dopravě a dodržování pravidel.

Do Klánovic jsme jeli vlakem, a zpět autobusem. Děti byly tam i zpět moc hodné a ukázněné.

V Klánovickém lese jsme děti seznamovaly, jak i ony se mohou zapojit do ochrany naší krásné přírody. Snažíme se chránit život ve všech jeho formách. Chováme se tiše, abychom nerušili zvířátka, neničíme rostliny, zbytečně netrháme kytičky, neubližujeme ani těm nejmenším živočichům.

Pozorovali jsme velké lesní mravence a život v mraveništi, taky z blízka velkého brouka, kterého měla učitelka na dlani, a opatrně ho pak vrátila zpět na rostlinku. Vnímáme les všemi smysly, posloucháme tiše, co slyšíme, dýcháme nosem a cítíme, jak voní les, pozorovali jsme zvířata v oboře – ovečky, ty se daly i pohladit po huňatém kožíšku, daňky a jeleny, ti byli bojácnější, drželi se dál od ohrady, ale i tak byli krásní a pro děti to byl krásný zážitek.

Děti hledaly rozdíly některých částí lesa, stromy jehličnaté a listnaté, vysoké i sotva vyrostlé doubky z žaludu…. A protože jsme v lese procvičili jen čtyři smysly z pěti, nic jsme neochutnali, udělali jsme si přestávku na „piknik“, děti si vybalily „muffiny“ a jednu švestku z MŠ, tím všichni procvičili pátý smysl, chuť a čerstvě nabranou sílu a energii šly děti vybít na lesní průlezky a houpačky.

Výlet se vydařil, ještě jsme si s dětmi ve školce povídali o nových znalostech, zkušenostech a poznatcích, počasí nám taky přálo, předpověď počasí nebyla vůbec dobrá, ale nám svítilo sluníčko, a bylo příjemně. Ještě si vše zopakujeme, až budeme malovat obrázky z výletu do deníčku.

Rosničky v Klánovickém lese

Dne 11.9 dopoledne jsme v rámci projektu „Skřítek v lese“ jeli do Klánovického lesa. Sluníčko svítilo a děti se moc těšily. Úkolem bylo postavit domečky pro lesní skřítky. Již v autobuse děti vymýšlely jména skřítků.

Po příchodu do lesa jsme sbírali žaludy, šišky a klacíky. Všichni jsme hledali vhodné místo na skřítkovou vesničku. Malá mýtinka se úplně nabízela. Na pomoc nám přišli i mravenci a berušky. Děti tvořily s chutí a radostí a paní učitelky pomáhaly.

Všem se domečky moc povedly a už se těšíme, až se sem zase vrátíme.

 

Sportovní hry ve Čtyřlístku

V sobotu 15.9.2018 se v areálu mateřské školy Čtyřlístek  a fotbalového hřiště uskutečnil sportovní den pro rodiče s dětmi s názvem „Vítáme nový školní rok v mateřské škole“ Děti soutěžily v jízdě na koloběžkách, závodily v běhu ke zvonečku, trojskoku, hodu tenisovým míčkem do dálky, hodu na „Draka z pohádky“ ,v běhu přes překážky. Za úspěšné splnění úkolu děti sbíraly korálky, které si navlékaly na šňůrku a po splnění všech sportovních disciplín si navlečené korálky odnášely domů. Jako odměnu za účast ve sportování dostali všichni keramické medaile, dáreček a sladkost.

Po soutěžení na rodiče i děti čekalo občerstvení – perník a čaj a opékané buřtíky, které pro ně připravila paní Matušíková. Všichni si společné dopoledne moc užili. Příště se těšíme na další sportovce, kteří se k nám připojí, a stejně slunečné počasí jako tuto sobotu.

Změny v pedagogickém sboru od září 2018:

 

Kuřátka: Procházková Daniela Diz, Sedláčková Marie

Delfínci: Klímová Čeňka, Tarasenko Natalia

 

 

Školní asistentka v mateřské škole

 V naší mateřské škole využíváme školní asistentku  v rámci projektu pro podporu inkluze  dětí s odlišným mateřským jazykem.Od   září 2018 pomáhala   ve třídě Delfínci  s odlišným mateřským jazykem v adaptaci na nové prostředí . Od října  každé dopoledne pracuje individuálně s těmito  dětmi a doprovází je při všech činnostech ve školce i mimo MŠ. Práce probíhá vždy ve skupinkách nebo individuálně. Paní asistentka má k dispozici plán jazykové podpory těchto dětí, který vypracovala spolu s paní učitelkou.

Podle něj se věnují oblastem:

Rozvoj řeči, komunikačních dovedností

Rozvíjení jemné motoriky-navlékání korálků, konstruktivní   stavebnice, modelování , střihání

Grafomotorická cvičení-na uvolňování ruky, nácvik správného držení tužky

Rozvoj smyslového vnímání-zrakového, sluchového.

Práce s interaktivní tabulí.

 

 

 

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se