Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

Provoz MŠ: pondělí – pátek od 6:30 do 17:00

Příjem dětí:

 • Ráno se děti scházejí a přijímají  do 8:00, pozdější příchod hlaste předem emailem: jidelna.msbechovice@seznam.cz nebo sms 725 852 139
 • Je důležité, aby rodiče či osoba uvedená v dohodě předávali své děti osobně učitelce, která za něj zodpovídá až když je osobně převezme. Při předání je třeba upozornit učitelku na jakékoliv změny zdravotního stavu dítěte. Pokud učitelka zjistí během dne zjevné známky nemoci u dítěte, musí v zájmu ostatních dětí upozornit rodiče, aby došli k dětskému lékaři.
 • Děti se odhlašují a přihlašují vždy týž den nejpozději do 7.30 hod nebo předchozí den na tel.  SMS  725 852 139 do 18.00 hod nebo mailem jidelna.msbechovice@seznam.cz. Pokud nebude mít dítě přihlášené stravování, nemůže být v daný den do MŠ přijato. Pokud dítě onemocní a stravování nebude odhlášeno, oběd propadne.

Vyzvedávání dětí:

 • Po obědě lze dítě vyzvednout ve 12:30.
 • Odpoledne od 15:00 do 17:00 -od 16 jsou děti spojeny do Modré a Zelené třídy. Při malém počtu dětí pouze do třídy Zelené cca 16.30
 • Děti se vydávají pouze rodičům nebo jejich zástupcům, kteří mají písemný souhlas. V žádném případě nelze posílat děti domů samotné.

Absence:

 • Každou absenci je nutné omluvit ústně u či telefonicky.
 • Omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním písemně do sešitu nebo elektronicky viz Školní řád povinné předškolní vzdělávání.
 • Onemocní-li dítě doma, rodiče jsou povinni nahlásit tuto skutečnost škole, zejména jedná-li se o onemocnění infekční.
 • Po nemoci rodiče přinesou potvrzení od lékaře,  že dítě je zdravé a může do kolektivu.

 

DENNÍ REŽIM V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • 06:30 – 08:00 Příchod dětí do MŠ, volné hry
 • 08:00 – 08:30 Ranní kruh, pohybová chvilka, hygiena
 • 08:30 – 09:00 Svačinka, hygiena
 • 09:00 – 10:00 Řízená činnost výchovně vzdělávací
 • 10:00 – 12:00 Pobyt venku (dle rozptylových podmínek a aktuálního počasí)
 • 12:00 – 12:30 Hygiena, oběd
 • 12:30 – 12:45 Odchod dětí domů
 • 12:45 – 13:00 Příprava na odpočinek
 • 13:00 – 14:30 Odpočinek, čtení nebo poslech pohádky
 • 14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina
 • 15:00 – 17:00 Volné hry, nabídka činností, odchod dětí domů

 

 

Nutné vybavení dětí:

 • přezůvky – bačkory (NE obuv s volnou patou ani Crosky)
 • pyžamo – prosíme pravidelně měnit
 • oblečení na zahradu – nejlépe šusťákové kalhoty
 • náhradní oblečení po celý rok- spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tepláky a tričko
 • Za hračky a cenné věci přinesené z domova nenese školka zodpovědnost.

 

SMĚRNICE – PLACENÍ POPLATKŮ ŠKOLE A VÝŠE POPLATKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE.

Vypracoval Bc. Eva Mašitová ředitelka školy

nabývá platnosti ode dne: 1.9.2017

nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2017

1. Úplata za předškolní vzdělávání

 • Dle vyhlášky 14/2005 Sb. a § 123 odst. 2 školského zákona  vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 • Dle Vyhlášky 14/2005 Sb. za školku neplatí zákonní zástupci dětí, kteří pobírají sociální příplatek dle § 20 – 22 zákona 117/1995 Sb ve znění pozdějších předpisů a prokáží toto ředitelce školy. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na osvobození prokáže.
 • Pokud je školka mimo provoz (červenec a srpen apod.), poplatek se úměrně sníží. Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně, po ukončení školního roku.
 • Za dobu nepřítomnosti dítěte (např. nemoc, dovolená s rodiči,…) se poplatek nevrací.

2. Úplata za školní stravování („stravné“)

Výše částky je dána touto vnitřní směrnicí – Placení poplatků škole a výše poplatků ve školním roce.

Pro školní rok 2017/2018 se výše poplatků od 1. 9. 2017 stanovuje takto a platí do vydání nové směrnice:

 • MŠ žáci 3-6 let: 44Kč/den, záloha 880 Kč měsíčně (RS – 10Kč, oběd – 25Kč, OS – 9Kč)
 • MŠ žáci 7 a více let: 47Kč/den, záloha 940 Kč měsíčně (RS – 10Kč, oběd – 28Kč, OS – 9Kč)
 • Celodenní stravování: Pitný režim 3Kč je započítán k obědu

 

Úplata za předškolní vzdělávání: 490,-Kč

Věk dítěte se posuzuje podle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce.

 

 • Platby za stravování  zasílejte na jednotný účet číslo:

7034-2106523319/0800

 • Platby za školné zasílejte na účet číslo:

35-2106523319/0800

 • Hlavní účet MŠ – př. pro platbu ŠVP

2106523319/0800

 

variabilní symbol je uveden v seznamu, který je vyvěšen na nástěnce v šatně a platí po celou dobu docházky do MŠ.

 

 

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se