Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

Přípravná třída na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy

Také pro školní rok 2019/2020 nabízí Masarykova základní škola, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy přípravnou třídu.  Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl doporučen odklad školní docházky.

Cílem přípravné třídy je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti. Malý kolektiv dětí (10 až 15) pak umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně.

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Výuka bude probíhat dle třídního vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání..

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku žáci obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí budou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

Žákům přípravné třídy bude umožněno navštěvovat školní jídelnu a školní družinu.

Zápis do přípravného ročníku se bude konat ve čtvrtek 4.4. a v pátek 5.4. 2019 od 14 do 18 hodin v budově I. stupně ZŠ v parku, Staroklánovická 230.

                                                                                            Odbor školství a kultury

                                                                                               Bc. Markéta Slavíková

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se