Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

Projekty

Publicita

Logo EU MŠCHT

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ
Běchovice šablony“ s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005414, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj
pedagogů. Celková výše podpory činí 445.612,- Kč.

Podpora inkluze v MŠ Čtyřlístek

Projekt PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČTYŘLÍSTEK je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.

V MŠ pracuje dvojjazyčný asistent, který zprostředkovává komunikaci mezi školou a rodinou, pomáhá v překonávání bariér vyplývajících z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Poskytuje přímou nepedagogickou podporu v předškolním vzdělávání dětem s odlišným mateřským jazykem, poskytuje podporu pedagogovi při organizaci výuky pro celý kolektiv a také tehdy, kdy cizí jazyk může být bariérou v domluvě. Pomáhá dětem při nácviku sebeobsluhy, zajištění stravování (komunikace s jídelnou), při manipulaci s pomůckami, při motivaci ke vzdělávání. Poskytuje podporu pedagogovi při organizační a administrativní činnosti.

MŠ Čtyřlístek plánuje komunitní setkávání rodičů a dětí při kulturních akcích uspořádaných mateřskou školou – třídní schůzky s paní učitelkou ze základní školy: „Jak se připravit na vstup do ZŠ?“, sportovní dopoledne pro rodiče a děti, Dýňování, Besídka v domově seniorů, Čarodějnice na školní zahradě, Pasování na školáky.

Mezi další aktivity k podpoře inkluzívního vzdělávání patří tzv. mezinárodní dny. V rámci ukrajinského, norského, řeckého, francouzského dne  uspořádáme ve školce výstavku, paní kuchařky připraví ochutnávku specialit národních kuchyní, paní učitelky seznámí děti se způsobem života v jiných zemích a proběhne beseda s členy těchto národů.

Projekt je realizován od od 1.9.2018 do 31. 8.2019. Celková výše podpory činí 611 426 Kč.

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se