Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od

13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých

je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti

představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly

zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu

potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl.

44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení

naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této

stránce:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.ht

m

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví. ALERGENY V POTRAVINÁCH

Specifikace alergenů:

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině

voda není alergenní.

 

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u

přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až

anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky

fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se

specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé

druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE.

Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické

reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě

vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti

v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže,

svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale

vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se

nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu

a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou

reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické

reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze

objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo

14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.Seznam potravinových alergenů , které podléhají

legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

___________________________________________

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich

 

2) Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny

ohrožující život

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l,

vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nichOznačení nebalených potravin = zhotovených pokrmů

ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např.

restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude

povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u

výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména

s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení

přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže

specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka

dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že

některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených

alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel

na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže

případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý

výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující

alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně

stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu

bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve

školní jídelně.

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál

bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění

alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek,

obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 strávníků věnovat

jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování

dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze

spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se